WTF………..AVANT GARDE……………應該係呢個世界其中一宗最殘忍的強姦案


香港的佔領行動真係用反資本主義?定反霸權?係TVB誤導定點?其實霸權都太深太抽象,點解唔參考London的反「corporate greed」?貪心企業?貪心/無良大公司等等唔係仲易令普羅大眾有共鳴?


記不起了


這幾天都夢見老爸。不是我想要的,但卻已是最好的。


哈哈,真係好耐冇聽過903,在聽口水多過浪花,do do 姐係好笑…:p


Doctor Who Lets kill Hitler好睇,哈哈